Martin Brandtner

Funktion

Dr. sc UZH

Senior Software Engineer

Erfahrung

  • Doktorat Universität Zürich, Schwerpunkt Softwarequalität
  • Security Software Engineer bei AdNovum Informatik AG
  • Seit 2017 bei Ergon Informatik AG

Kontakt

+41 44 268 86 14